Parkeerplaatsen De Loete

De parkeervoorzieningen bij De Loete zijn beperkt. We vragen onze bezoekers zoveel mogelijk lopend te komen of met de fiets.

We willen de nabijgelegen wijk niet belasten met auto’s van onze bezoekers.
Let op: parkeren langs de weg is niet toegestaan en de politie controleert daar ook op.