Roken

 
Roken is alleen toegestaan op de aangegeven plekken.