Vrijwilligers

Vrijwilligers belangrijk voor het bestaan van de zwembaden

Zowel De Loete als Ons Polderbad maken gebruik van vrijwilligers, die veelvuldig worden ingezet.

Zo wordt het onderhoud hoofdzakelijk uitgevoerd door de vrijwilligers. 's Winters zijn vrijwilligers voor het reguliere onderhoud al minimaal 2.000 uur in de weer per bad om deze weer tip top in orde te maken voor het volgende seizoen. Groot onderhoud vergt zelfs minimaal 6.000 uur. Ook het dagelijks onderhoud tijdens het seizoen wordt grotendeels uitgevoerd door de grote groep zogenoemde 60+ klussers. 

Er is ook een grote groep vrijwilligers, die soms dagelijks op pad gaat om de grote tent op te zetten. Per jaar zijn de vrijwilligers hier zo'n 1.700 uur mee in touw. Deze tent, van maximaal 10 bij 48 meter, wordt door het hele land opgezet bij diverse evenementen. De verhuur zorgt voor een nuttige bron van inkomsten voor de VOB.

Voordat de baden opengaan, worden beide zwembaden schoongemaakt door een groep vrijwilligsters. Er is veel bereidheid om ook incidenteel een handje uit de mouwen te steken, zoals bij de zwemvierdaagse of bij andere activiteiten. Het personeel doet in principe wat het kan en is erg blij met deze hulp, die ook nog veel gezelligheid met zich meebrengt.  

Omdat er zoveel vrijwilligers betrokken zijn bij de beide zwembaden worden de kosten flink gedrukt. Daardoor kan de subsidie die de stichting VOB ontvangt van de gemeente Krimpenerwaard beperkt blijven tot een minimum bedrag. Het rondkomen met de gemeentelijke subsidie is verder ook een verdienste van het bestuur, waarvan de leden zelf eveneens als vrijwilliger verbonden zijn aan de VOB.

Mocht u na het lezen van dit stuk denken: ‘Ik wil ook als vrijwilliger mijn steentje bijdragen’, dan kunt u zich melden bij manager Jarno Hordijk of bij het bestuur van de VOB.